САЙТЫН УРИА ҮГ ОРУУЛАХ

Фүнкц
LEVEL.MN - Шийдвэрлэх чадвар: Олон боломж, олон сонголтоос оновчлох үйлдэл юм.
Шийдвэрлэх чадвар: Олон боломж, олон сонголтоос оновчлох үйлдэл юм.
LEVEL.MN - ХӨГЖИЖ ДЭВШИХИЙГ ХҮССЭН ХҮН БҮХЭНД ЗОРИУЛАВ