Нэгдсэн статистик мэдээлэл
ЕӨРНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ижил нэртэй
Нэг онд төрсөн
Нэг сард
Нэг өдөр
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Эрүүл мэндийн даатгал төлдөг
Нийгийн даатгал төлдөг
Олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцодог
Та хэн нэгэнд сайн дураараа дусламж үзүүлж байсан
БОЛОВСРОЛ
БАГА СУРГУУЛЬ
онд элссэн
оны төгсөгч

ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬ
онд элссэн
оны төгсөгч
АЖЛЫН ТУРШИЛАГА
Оллоо ХХК
УРЛАГ, СПОРТ, ХОББИ